Firma DROG-REM prowadzi działalność w zakresie:

Budowy, remontów dróg, ulic miejskich oraz typowych mostów

1.Projektowanie dróg, ulic oraz typowych obiektów mostowych i przepustów

2. Nadzór inwestorski nad robotami drogowymi, mostowymi i kanalizacji deszczowych

3. Remonty oraz modernizacje dróg, ulic, parkingów

4. Remonty cząstkowe wszelkich nawierzchni dróg i ulic

5. Roboty brukarskie

6. Roboty odwodnieniowe, kanalizacje deszczowe

7. Remonty i naprawy obiektów mostowych

8. Budowy przepustów drogowych

 

Firma posiada wykwalifikowaną kadrę inżynieryjno - techniczną z uprawnieniami branżowymi na etapie projektowania i wykonawstwa. Posiada specjalistyczny sprzęt do wykonywania robót drogowych w zakresie:

1. Robót ziemnych

2. Podbudów

3. Remontów cząstkowych wszystkich rodzajów nawierzchni

4. Chodników z kostki brukowej